8.4.17

Κάλπις

ENGLISH
Artifacts | Pottery of Ancient Greece / Αρχαιοελληνική αγγειογραφία

Αγγεία για κηδείες και τελετές
Κέρνος | Λήκυθος | Λουτροφόρος | Φιάλη | Κάλπις | Περιρραντήριο
Με τον όρο κάλπις εννοείται αγγείο με στρογγυλό σώμα, τρεις λαβές και συνεχή καμπύλη από τα χείλη, στοιχεία που συνιστούν και τα βασικά χαρακτηριστικά του αγγείου. Το όνομα κάλπις φαίνεται να έχει το ίδιο νόημα με εκείνο της υδρίας, αν και η σύγχρονη έρευνα το χρησιμοποιεί και για άλλα σχήματα. Η παραγωγή του συγκεκριμένου αγγείου ήταν συνεχής, από το τέλος του 6ου αι. έως το τέλος του ερυθρόμορφου ρυθμού.
Η διακοσμητική σκηνή αποτυπώνεται στο σώμα, σπανιότερα σε πλαίσιο. Οι διαστάσεις ποικίλλουν ως προς το ύψος από τα 30-60 εκ.

Ένας  τύπος, που επινοήθηκε στα τέλη του 6ου αιώνα, έχει ενιαίο σχήμα, ενώ η κάθετη λαβή είναι πιο μικρή και βρίσκεται περίπου στους ώμους του αγγείου. Ο τύπος αυτός ονομάζεται «υδρία-καλπίς».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Popular Posts Of The Week

Αναγνώστες

Translate

... ---------------------------------------------------------------------------